ETKİNLİKLER


Marka Koruma Grubu

"Ekonomiye güç katmak için marka hakları korunmalı."

26

Jan

Dünya Gümrük Günü

Marka Koruma Grubu Sözcüsü Aslıhan Aydınlık, Dünya Gümrük Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, Türkiye’nin 2018 yılında sahte, taklit ve kaçak ürün ticaretinden vergi kaybını yıllık 7,2 milyar dolar olarak tahmin ettiklerini bu rakamın bugüne kadar yeni İstanbul Havalimanı’nın yatırım harcamalarına neredeyse eş değer bir büyüklük olduğuna dikkat çekti. Aydınlık, ‘Dünya Gümrük Örgütünün 2019 yılı için seçtiği Sorunsuz Ticaret, Seyahat ve Taşımacılık için Akıllı Sınırlar teması, dünyada ticaret savaşlarının konuşulduğu mevcut ekonomik konjonktürde Türkiye’nin uluslararası ticaretteki payını arttıracak bir fırsattır’’ dedi.

2017 yılında sonlanan Avrupa Birliği’nin Ticaret ve Gümrük Bakanlığıyla iş birliği çerçevesinde yürütülen proje kapsamında sahte, taklit ve kaçak ürünlerin gümrüklerde giriş ve çıkışlarının durdurulması amacıyla gümrük memurlarına verilen eğitimler; 2018 yılında, MGK’nin de içinde bulunduğu marka ve hak sahiplerinin temsilcileriyle Ticaret ve Gümrük Bakanlığı’nın iş birliğinde devam etmiş ve düzenlenen eğitimler sonucu gümrüklerde yakalama oranlarının arttığı tespit edilmiştir. Gümrüklerde kaçakçılıkla mücadele için, nükleer madde detektörleri, uzaydan araç takip sistemleri, hareket kabiliyeti yüksek deniz botları, kapalı devre plaka okuma sistemleri gibi pek çok akıllı sistem olmasının sahte, taklit ve kaçak ürün girişini önemli ölçüde azalttığına dikkat çeken Aydınlık, “Tüm sistemler ve eğitimlere rağmen sahte, taklit ve kaçak ürün ticaretinin Türkiye’de mevcut ekonomik konjonktürde giderek büyüme eğiliminde olduğunu gösteren birçok bilgi ve veri mevcuttur” dedi.

Dünya Gümrük Örgütü’nün 21. Yüzyılın suçu olarak tanımladığı, “sahte, taklit ve kaçak ürün ticareti”, dünya ekonomilerinin her geçen gün büyüyen sorunlarının başında geliyor. Dünya çapında sahte, taklit ve kaçak mal ticareti yılda ortalama %15,6 oranında artıyor. Sadece gümrüklerden elde edilen verilere göre bu yasa dışı faaliyetin boyutu 500 milyar dolara ulaşmış durumda. Ülke içinde üretilen ve tüketilen sahte, taklit ve kaçak mallar ile internet üzerinden dağıtılan korsan dijital ürünler de dahil edildiğinde, sahte, taklit ve kaçak ticaretinin dünya ölçeğinde hacminin 1,7-1,8 trilyon dolara çıkmış olabileceği tahmin ediliyor. Türkiye’de ise bu illegal ticaretin büyüklüğü 17,2 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

Türkiye, Çin’den sonra ikinci sırada
Türkiye, gümrüklerde dört veya daha fazla sektörde sahtecilik tespit edildiği en fazla raporlanan 10 ülke arasında ön sıralarda yer alıyor. OECD’nin Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi EUIPO ile birlikte hazırladığı son rapora göre, Türkiye dünyanın en büyük sahte üreticisi Çin’in ardından ikinci sırada bulunuyor.

Tüketici neden sahte, taklit, kaçak ürün satın alıyor?
MKG’nin 21.yüzyılda Sahte Taklit Kaçak Ürünlerin Ticareti Raporuna göre, tüketicilerin sahte, taklit ve kaçak ürünleri seçmesinin temel nedenleri ürünlerin ucuzluğu, tüketici bütçesinin orijinal ürünü satın almak için yeterli olmaması olarak 2 temel başlıkta toplansa da farklı ürünlerde farklı nedenlerle tüketicinin sahte, taklit ve kaçak ürüne yöneldiği de alt kırılımlarda gösteriliyor. Ucuz olduğu için sahte, taklit ve kaçak ürün satın alan tüketici oranı filmde %97, müzikte %91, bilgisayar oyunlarında %94, yazılımda%100, alkollü içecek ve tütün ürünlerinde%100, kıyafette%72, oyuncakta %33 iken bu cevapları veren aynı tüketici içinden orijinal ürünü satın alma gücü olmayan kesim, filmde %30, müzikte %23, bilgisayar oyunlarında %6, yazılımda %29, alkollü içecek ve tütün ürünlerinde %12, kıyafette %38, oyuncakta %0’dır. Bu oranlar tüketicinin sadece gelir seviyesinin düşüklüğü ve orijinal ürünü satın alma gücü olmadığı için sahte-taklit kaçak ürüne yönelmediğini gösteriyor. Şüphesiz bir diğer önemli neden de sahte,taklit ve kaçak piyasasının tüketiciye, devlete, üreticiye, perakendeciye maliyeti ve etkileriyle ilgili eğitim ve farkındalık eksikliği olarak önümüze çıkıyor. Marka Koruma Grubu tüketicinin bu konuda farkındalık kazanması için kurgulanacak iletişim kampanyalarına iç görü oluşturmak amacıyla 2019 yılında tüketicinin sahte,taklit ve kaçak eğimlerini araştıran çalışmalar yapacaktır.

Sahte, kaçak ve taklit ürün ticaretinde öne çıkanlar
Dünya Gümrük Örgütü̈’nün verilerine göre tüm dünyada gümrüklerde ele geçen sahte ürünler arasında değer cinsinden ilk beş ürün: aksesuarlar (%29), saatler (%27) elektronik ürünler (%12), giyim eşyaları (%8), diğer ürünler (%8)’dır. Türkiye’de tüketicilerin %58’i, ürünleri taklit/sahte olduğunu bilerek satın alırken Batı Avrupa’da bu oran %28’dir. Türkiye’de tüketicinin günlük hayatında karşılaştığı parfüm, şampuan, çamaşır deterjanı, çamaşır suyu, bulaşık deterjanı, diş macunu, ped, çocuk bezi ve benzeri olan kozmetikler ve temizlik malzemeleri en çok sahtesi üretilen ve internette satılan sahte ürünlerin başında geliyor. G20 ülkelerinin hükümetlerinin ve vatandaşlarının sahte, taklit ve kaçak ürün ticaretinden her yıl uğradıkları zarar 125 milyar Euro’yu, istihdam kaybı ise 2,5 milyon kişiyi buluyor.

Marka Koruma Grubu hakkında:
Sahte, taklit ve kaçak gibi yasadışı ürünlerle mücadeleye ve ticari marka haklarının etkin bir biçimde korunmasına odaklanan, 2001 yılında kurulmuş gönüllü bir özel sektör inisiyatifidir. Marka Koruma Grubu’nun misyonu; Türkiye’de tüketicilere iyi tercih hakkı ve değer sunabilmek için, yenilikçi ve sürdürülebilirlik anlayışı ile markaların etkin korunduğu bir ortam oluşturmak, marka ihlallerinin; kamu, tüketici, üretici ve perakendeci üzerindeki olumsuz sonuçları hakkında farkındalık yaratmak ve önlenmesi konusunda gerekli aksiyonları almaktır.

Bilgi için: Özlem Dalga - odalga@ozlemdalga.com